Keramická dielňa Vyhodnotenie práce v keramickej dielni v školskom roku 2006/2007 Školský rok 2010/2011 Školský rok 2011/2012 školský rok 2012/2013

Keramická dielňa

Keramická dielňa

Človek poznal hlinu a pracoval s ňou už dávno, niekedy na úsvite civilizácie, keď žil ešte loveckým spôsobom života. Tvárnosť hliny a jej dobré možnosti spracovania ho viedli k výrobe najrozmanitejších predmetov spočiatku miskovitého tvaru. K výrobe týchto úžitkových predmetov ho pravdepodobne inšpirovali stopy vtlačené do dažďom rozmočenej ílovitej pôdy, ale aj náhodné stretnutie hlineného výrobku s ohňom. Tak vznikla prvá keramika. Tento objav presvedčil človeka o pevnosti a nerozpustnosti vypáleného črepu, ktorý mu odvtedy mohol slúžiť.

Obsahom práce s hlinou bude spoznávanie vlastnosti hliny, vtláčanie vlastných stôp do nej, tvoriť z nej čosi nové, funkčné, možno krásne, ale vždy svoje – autorské.

         

CIEĽ:

Modelovanie z hliny je činnosťou pre žiakov všestranne užitočnou. Podporuje rozvoj duševných a telesných schopnosti, posilňuje sebadôveru a stáva sa základom zručnosti pre ďalšie povolanie žiakov. Zvlášť sa jedná o rozvoj jemnej motoriky, ktorá je vzhľadom na mentálne postihnutie nedostatočne rozvinutá.

Pri práci v keramickej dielni nie je rozhodujúci vek, pohlavie, choroby človeka, len chuť do práce a záujem experimentovať s hlinou. Hlina sa stáva tlmočníkom úsilia človeka, jeho radosti a smútku.. Hlina vzala na seba poslanie, ktoré jej človek ani nezamýšľal dať. Všetci žiaci si majú možnosť vyrobiť darčeky, úžitkové predmety a naučia sa vytvoriť tvorivú atmosféru. Vyskúšajú si svoje zručnosti a schopnosti aj napriek svojmu handicapu a zdravej populácií ukázať že zdravotne postihnutý človek má oveľa ťažší život a brať si od nich príklad s akou odhodlanosťou bojujú o bežné každodenné veci.

Hlina je dotyk, kontakt, pohladenie a radosť ........i tam, kde nemôžu byť alebo chýbajú slová.

Pri práci s hlinou je zámerom zlepšiť telesné a psychické funkcie na každom stupni mentálneho postihnutia.

 

            Prichádza k upokojeniu a vzbudeniu záujmu o prácu namiesto pohodlnej činnosti a hlavne vytváranie bežných životných situácií spojených s pracovnou činnosťou.

            Zámerom je aj zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia, príležitosť byť v skupine,  zvyšovať si schopnosť sústredenia sa a manuálnej zručnosti.

 

 

 

 


 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Myjava
    90701 Myjava, Továrenská 63/1
  • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria