Praktická škola

Praktická škola pri Spojenej škole v Myjave

Praktická škola  Myjava

 

Praktická škola je jedna z alternatívnych možností riešenia problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

V školskom roku 2015/2016  zahájila svoju činnosť pri ŠZŠ v Myjave. Je určená pre chlapcov i dievčatá – absolventov ŠZŠ, ktorých zručnosti nie sú postačujúce na to, aby zvládli odborné učilište, prípadne nezvládli jeho vzdelávací obsah. Vzdelávanie  v praktickej škole je trojročné.

Škola poskytuje vzdelanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakov s mentálnym postihnutím. Pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti. Zacvičuje ich na vykonávanie jednoduchých prác v chránených pracoviskách pod dohľadom.

Škola žiakom poskytuje možnosť fyzicky i psychicky dospieť tak, aby mohli samostatne žiť v domácom prostredí, alebo chránenom bývaní.

Obsah vzdelávania v praktickej škole tvorí učivo všeobecno-vzdelávacích a odborno-praktických predmetov.

Praktická škola v Myjave si zaviedla pre nezručných absolventov špeciálnej základnej školy, u ktorých nie je predpoklad pracovať v chránenom pracovisku, ako profilujúci predmet Domáce práce a údržba domácnosti, ktorý ich pripraví na sebestačný život chránenom bývaní. 

Podmienky prijatia do praktickej školy:

  • mentálne postihnutie
  • zdravotná spôsobilosť
  • prihláška žiaka
  • prijímací pohovor so zákonným zástupcom žiaka

Dokladom o ukončení vzdelávania v praktickej škole je záverečné vysvedčenie.

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Myjava
    90701 Myjava, Továrenská 63/1
  • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria