Školský klub

Ako pracuje naša družina 

Školský  rok 2009-2010                                                               

21.1.2010

 

 V súčasnom období navštevuje školský klub 13 žiakov.

    Výchovno-vzdelávacia činnosť školského klubu  nadväzuje na  činnosti, ktoré prebiehajú v doobedňajších hodinách a plynulo prechádzajú do relaxačných a záujmových aktivít.

    Deti prichádzajú do školského klubu postupne, podľa toho, ktorou vyučovacou hodinou končia: Po 6. hodine , keď už sú v školskom klube všetky deti, ideme na obed. Presun + obed nám trvá hodinu, nakoľko jedáleň v ZŠ Štúrova je dosť ďaleko. V zimnom období nám presun do jedálne komplikuje zlé počasie. Po obede deti postupne odchádzajú, tým sa značne skrátila záujmová činnosť.

    Domáce úlohy si píšu iba deti , ktorých rodičia si to želajú, a deti , ktoré opakovane nemali  domácu úlohu.

ŠK- je obsahovo zameraný na tieto činnosti-  odpočinková , rekreačná , záujmová

( pracovná,   technická, výtvarná, hudobná, telesná ), príprava na vyučovanie, spoločensky prospešná činnosť – nácviky kultúrnych programov.

    Naďalej venujem pozornosť správnemu stolovaniu, deti získavajú správne hygienické a seba -obslužné návyky. Individuálnu pozornosť vyžadujú žiaci 2. a 3. ročníka.

    V mesiaci december som pripravila so žiakmi, ktorí navštevujú školský klub vianočné vystúpenie, s ktorým sme potom reprezentovali našu školu a to

-          Slávnostné pozývanie na Mikulášske posedenie 4.12.2009 + torta pre dobré deti,

-          vystúpenie v Hoteli Štefánik 6.12.2009 Posedenie s Mikulášom.

-          Vystúpenie pre deti zo ŠZŠ 7.12.2009 Stretnutie s Mikulášom v telocvični ŠZŠ,    

        vystúpenie na námestí v Myjave na vianočných trhoch dňa 18.12.2009,

-          vystúpenie v Senici pre charitu 20.12.2009

-          Posedenie pri stromčeku pre všetky deti ŠZŠ 22.12.2009

vychovávateľka šk Ľubica Boorová

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Myjava
    90701 Myjava, Továrenská 63/1
  • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria