Partners

Nedeľa 22. 4. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

 • Dňa 16. mája sa uskutoční už 7. ročník hudobno-tanečného programu "Tancujeme pre radosť". Program, ktorý je zameraný na prezentáciu detských tancov. Opäť sa stretneme s kamarátmi z iných škôl a budeme sa tešiť na ich tanečné vystúpenia. Čaká nás deň plný hudby a tanca.

  Koho teda privítame na tanečnom parkete? Všetkých, ktorí majú radi tanec, chcú ukázať svoje tanečné skúsenosti a zdieľať radosť z pohybu.

 • Dňa 20. 4. 2018, v piatok, sa nebude v škole vyučovať. Pripomenieme si Deň Zeme. Je potrebné, aby deti prišli do školy v športovom oblečení. Vyučovanie bude končiť o 11. 45 hod. Odhlásenie zo školského klubu a obedu je nutné konzultovať s vychovávateľmi.

 • Spojená škola, Továrenská 63/1, 907 01 Myjava

  Špeciálna materská škola.

  Vzdelávanie pokračuje i v novom školskom roku 2018/2019

  od 01.septembra 2018 – formou poldennej prevádzky

  Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky č. 308/2009 Z. z..

  Do škôlky sú prijímané len deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

  a) deti s mentálnym postihnutím,

  b) deti s narušenou komunikačnou schopnosťou,

  c) deti so sluchovým postihnutím,

  d) deti so zrakovým postihnutím,

 • 26.3.2018

  Žiaci našej školy sa zúčastnili výchovno-vzdelávacieho filmu "Až do dna", ktoré sa uskutočnilo v Bratislave v priestoroch kina Lumiére. Organizátorom tohoto podujatia bolo Občianske združenie Športom proti drogám.

 • Pekné prežitie veľkonočných sviatkov Vám želajú všetci zamestnanci našej školy

 • Vážení rodičia,

  od 6.3.2018 sú v našej škole vyhlásené chrípkové prázdniny z dôvodu rozhodnutia RÚVZ v Trenčíne pre zvýšený počet chrípkového ochorenia u detí v našej škole. Vyučovanie ani školský klub nebude, žiaci sú odhlásení zo stravy. Vyučovanie pokračuje v pondelok, dňa 12.03.2018. Na www.szsmyjava.edupage.org sa môžete dozvedieť o ďalšom postupe.

 • Vážení rodičia,

  • Dňa 2.marca 2018 bude riaditeľské voľno z dôvodu rozhodnutia RÚVZ v Trenčíne pre zvýšený počet chrípkového ochorenia u detí v našej škole. Vyučovanie ani školský klub nebude, žiaci sú odhlásení zo stravy.
  • Vyučovanie pokračuje v pondelok dňa 5. 3. 2018
  • Na www.szsmyjava.edupage.org sa môžete dozvedieť o ďalšom postupe
 • Od 19.2.2018 do 23.2.2018

  Do školy nastupujeme v pondelok 26.2.2018

 • 16.2.2018

  V piatok dopoludnia sme sa rozlúčili so školskými povinnosťami školským karnevalom. Hurá prázdniny!

 • KD Myjava

  Vo štvrtok, 15. 2. 2018, sme sa zúčastnili podujatia Ekotopfilm, kde sa žiaci oboznámili s triedením odpadu, s ďalším využitím- recykláciou papiera, plastov, skla. Dozvedeli sa, kde sa likviduje elektroodpad, tetrapaky a iný nepotrebný materál.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Myjava
  90701 Myjava, Továrenská 63/1
 • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria