Partners


Piatok 18. 9. 2020
Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

 • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred nástupom do špeciálnej školy a špeciálneho školského zariadenia

  Žiadame rodičov žiakov aby dotazník vyplnili a priniesli do školy.

  dotaznik_od_1_9_2020_rodicia.docx

 • Milí rodičia,

  slávnostné otvorenie školského roka sa bude konať dňa 2. 9. 2020 od 8.15 do 9.00 v priestoroch školy. V tento deň budú rodičia aj žiaci oboznámení s organizáciou školského roka 2020/2021.

  Špeciálna materská škola, školský klub detí a obedy budú fungovať od 3. 9. 2020.

 • prajeme vám dni plné slnka, oddychu a prázdninovej pohody.

 • Poradňa pri CŠPP bude čerpať dovolenku od 13. 7. 2020 do 31. 7. 2020. V prípade vážneho dôvodu nás kontaktujte na tel. čísle školy.

 • Vážení rodičia, v piatok 26.06.2020 a v utorok 30.06.2020 bude v našej škole vyučovanie prebiehať len do 12.00. Obedy majú stravníci zabezpečené, ale školský klub fungovať nebude. Ďakujem Vám za pochopenie.

  riaditeľka školy Mgr. Dagmar Líšková Zemanová

 • Od 22. 06. 2020 od 7.30 do 12.00 hod. sa začína prezenčné vzdelávanie v Praktickej škole.

  Žiaci Praktickej školy nastúpia na vzdelávanie v budove Spojenej školy, kde im bude poskytnuté vzdelávanie.

  riaditeľka školy Mgr. Dagmar Líšková Zemanová

 • Keďže nás korona-vírus "prinútil" opustiť lavice školy, žiaci nestratili záujem o učenie, vypracovávali pracovné listy, riešili úlohy, ktoré sme im posielali buď osobne alebo e-mailovou poštou. Rodičia žiakov sa zapájali do vyučovacieho procesu spolu s deťmi, tlačili im materiály, pomáhali pri plnení úloh. Preto sa chceme poďakovať všetkým žiakom a tiež rodičom žiakov za vzornú a zodpovednú prácu pri dištančnom vyučovaní aj napriek veľmi ťažkým podmienkam. Špeciálne chceme vyzdvihnúť prácu našeho žiaka- Samka Hutyru, ktorý je žiakom 3. ročníka.

 • Od 01.06.2020 bude fungovať CŠPP pri SŠ v Myjave v obmedzenom režime.

  Priama odborná činnosť bude realizovaná s klientmi iba v urgentných prípadoch za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení. Ostatná starostlivosť o klientov zariadenia bude naďalej poskytovaná online a telefonicky. CŠPP naďalej ostáva uzatvorené pre verejnosť, zákaz návštev a pohybu cudzích osôb v priestoroch.

  Za urgentné prípady sa podľa usmernenia k prevádzke poradenských zariadení na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR považuje:

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  na základe usmernenia MŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 vám vedenie školy oznamuje, že vyučovanie sa začína od 1.6.2020. Do školy nastupujú deti Špeciálnej materskej školy a všetky ročníky Špeciálnej základnej školy.

  Žiaci, ktorí navštevujú Praktickú školu sa vyučujú naďalej v domácom prostredí dištančne prostredníctvom svojich triednych učiteliek.

  V nasledujúcom dokumente Vám poskytujeme potrebné informácie týkajúce sa organizácie vyučovania v mesiaci jún 2020.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Myjava
  90701 Myjava, Továrenská 63/1
 • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria