Partners


Utorok 15. 6. 2021
Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

 • Od 14.6.2021 sa na základe rozhodnutia UVZ SR nevyžaduje od rodičov detí negatívny test na COVID -19. Povinnosťou zostáva však, že rodič musí odovzdať rodič triednemu učiteľovi Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Čestné vyhlásenie- tlačivo: cestne_prehlasenie_14.6.2021.docx​​​​​​​

 • 7. 6. 2021 sme navštívili Prenosné planetárium, ktoré bolo postavené v CVČ v Myjave. Týmto chceme poďakovať CVČ za prepožičanie priestorov k premietaniu filmov Príroda a zvieratká, Prieskum planét s mimozenšťanom, Podmorský svet a kolobeh vody .

 • 1. 6. 2021 sme v škole oslávili deň našich detí, aby vedeli že sme na nich nezabudli a že ich máme radi.

 • Organizácia prijímacieho konania do Praktickej školy Myjava,

  ktoré sa bude konať v prvom termíne v piatok 7. mája 2021

  druhom termíne v pondelok 10. mája 2021

  v Spojenej škole, Továrenská 63/1 Myjava 907 01

  Priebeh prijímacieho konania : - krátky pohovor so žiakom

  - posúdenie zdravotného stavu žiaka /na základe prihláškového materiálu/

  - posúdenie doterajších výchovno - vzdelávacích výsledkov žiaka

 • Spojená škola, Továrenská 63/1, 907 01 Myjava

  Špeciálna materská škola.

  Vzdelávanie pokračuje i v novom školskom roku 2021/2022

  od 01.septembra 2021 – formou poldennej prevádzky

  Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky č. 308/2009 Z. z..

  Do škôlky sú prijímané len deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

  a) deti s mentálnym postihnutím,

  b) deti s narušenou komunikačnou schopnosťou,

  c) deti so sluchovým postihnutím,

  d) deti so zrakovým postihnutím,

 • Od pondelka 3. mája 2021 bude škola fungovať podľa nových nariadení Ministerstva školstva pre okres v bordovej farbe, viď obrázok

  Tlačivo o bezinfekčnosti k stiahnutiu:

  Vyhlasenie_3.5.2021.docx​​​​​​​

 • Aj my sme si tento rok pripomenuli Deň Zeme aktívne, vyčistili sme okolie našej školy a skrášlili tak prostredie okolo našej školy.

 • Milí rodičia,

  od 12. 04. 2021 sa začína opäť prezenčné vyučovanie vo všetkých organizačných zložkách - ŠMŠ, ŠZŠ a PŠ. Je potrebné, aby boli rodičia pretestovaní, deti ak chcú, môžu sa negatívnym testom preukázať tiež, ale nie je to zo zákona vyžadované. Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, školský klub detí od 6.00 do 16.00 hod. Stravovanie je zabezpečené - je nutné, aby ste prihlásili deti na obedy, vyžaduje to vedúca školskej jedálne. Rodičia musia predložiť čestné vyhlásenie príloha 11a.

 • Milí rodičia, žiaci od zajtra, 7. 4. 2021 do školy nenastupujú, vyučovanie zostáva ako doposiaľ, dištančnou formou, v škole môžu byť len žiaci rodičov z kritickej infraštruktúry.

  Tí, ktorí ste sa boli testovať, od 1. 4. 2021, potvrdenie vám platí do 11. 4. 2021.

 • Aj keď nemôžeme byť s Vami, nezabudli sme a myslíme na Vás.

  ZDIEĽAME DOMA.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Myjava
  90701 Myjava, Továrenská 63/1
 • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria