Partners


Sobota 15. 8. 2020
Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

 • prajeme vám dni plné slnka, oddychu a prázdninovej pohody.

 • Poradňa pri CŠPP bude čerpať dovolenku od 13. 7. 2020 do 31. 7. 2020. V prípade vážneho dôvodu nás kontaktujte na tel. čísle školy.

 • Vážení rodičia, v piatok 26.06.2020 a v utorok 30.06.2020 bude v našej škole vyučovanie prebiehať len do 12.00. Obedy majú stravníci zabezpečené, ale školský klub fungovať nebude. Ďakujem Vám za pochopenie.

  riaditeľka školy Mgr. Dagmar Líšková Zemanová

 • Od 22. 06. 2020 od 7.30 do 12.00 hod. sa začína prezenčné vzdelávanie v Praktickej škole.

  Žiaci Praktickej školy nastúpia na vzdelávanie v budove Spojenej školy, kde im bude poskytnuté vzdelávanie.

  riaditeľka školy Mgr. Dagmar Líšková Zemanová

 • Keďže nás korona-vírus "prinútil" opustiť lavice školy, žiaci nestratili záujem o učenie, vypracovávali pracovné listy, riešili úlohy, ktoré sme im posielali buď osobne alebo e-mailovou poštou. Rodičia žiakov sa zapájali do vyučovacieho procesu spolu s deťmi, tlačili im materiály, pomáhali pri plnení úloh. Preto sa chceme poďakovať všetkým žiakom a tiež rodičom žiakov za vzornú a zodpovednú prácu pri dištančnom vyučovaní aj napriek veľmi ťažkým podmienkam. Špeciálne chceme vyzdvihnúť prácu našeho žiaka- Samka Hutyru, ktorý je žiakom 3. ročníka.

 • Od 01.06.2020 bude fungovať CŠPP pri SŠ v Myjave v obmedzenom režime.

  Priama odborná činnosť bude realizovaná s klientmi iba v urgentných prípadoch za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení. Ostatná starostlivosť o klientov zariadenia bude naďalej poskytovaná online a telefonicky. CŠPP naďalej ostáva uzatvorené pre verejnosť, zákaz návštev a pohybu cudzích osôb v priestoroch.

  Za urgentné prípady sa podľa usmernenia k prevádzke poradenských zariadení na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR považuje:

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  na základe usmernenia MŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 vám vedenie školy oznamuje, že vyučovanie sa začína od 1.6.2020. Do školy nastupujú deti Špeciálnej materskej školy a všetky ročníky Špeciálnej základnej školy.

  Žiaci, ktorí navštevujú Praktickú školu sa vyučujú naďalej v domácom prostredí dištančne prostredníctvom svojich triednych učiteliek.

  V nasledujúcom dokumente Vám poskytujeme potrebné informácie týkajúce sa organizácie vyučovania v mesiaci jún 2020.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,
  na základe usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie
  spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 Vám vedenie školy

  o z n a m u j e

  N E H O D N O T E N I E tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak
  podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu

  kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

  • Organizačná zložka: Špeciálna základná škola


  V triedach A variantu podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou v týchto predmetoch:

 • Vážení rodičia!

  Nosenie ochranných rúšok kvôli pandémií koronavírusu má od utorka (21. 4.) 00.00h svoje výnimky. Jednou z týchto výnimiek je oslobodenie osôb s poruchami autistického spektra od nosenia ochranných pomôcok, keďže ich nosenie môže byť pre nich veľmi nepríjemnou zmenou. Viac informácií nájdete na tejto webovej stránke:

  https://www.korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/04/Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Myjava
  90701 Myjava, Továrenská 63/1
 • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria