Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 12016 Vypracovanie projektovej dokumentácie 9 500,00 bez DPH 22.12.2016 Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/ZNH/3/2016 Projekt stavby-Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy 12 500.00 bez DPH 06.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/ZNH/3/2016 Projekt stavby-Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy 12 500.00 bez DPH 06.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 14.12.2016 Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO/ZNH/2/2016 Vypracovanie energetického auditu na akciu"Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy-energetický audit" 2 000,00 bez DPH 08.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava
VO: Podlimitná zákazka VO/ZNH/1/2016 Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy - energetický audit 2 500,00 bez DPH
01_Vyzva_internet.pdf
26.08.2016 09.09.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2012 výmena časti okien na budove školy 1 702,14 s DPH 07.12.2012 Peter Pribiš P-P MONT ŠZŠ Myjava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2012 výmena časti okien na budove školy 1 702.14 s DPH 07.12.2012 Ventana, s.r.o. ŠZŠ Myjava
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2012 výmena časti okien na budove školy 1 702.14 s DPH 07.12.2012 OKNOPLAST ŠZŠ Myjava

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Myjava
    90701 Myjava, Továrenská 63/1
  • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria