Projekt Modernizácia

Plavba v mori poznania

                   

                           Plavíme sa v mori poznania

           

                               Špeciálna základná škola, Továrenská 63, Myjava

                                Dátum realizácie: 1. 10. 2009- 30. 6. 2011

          Operačný program: Vzdelávanie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 
                            pod záštitou Operačného programu vzdelávania
                            a Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

          Špeciálna základná škola začala dňa 1. októbra 2009
          implementovať projekt s názvom "Plavba v mori poznania".


           Časový rámec realizácie projektu je naplánovaný na obdobie
          od októbra 2009 do septembra 2011, t.j.  24 mesiacov.
          Cieľovou skupinou sú žiaci špeciálnej základnej  školy
          a pedagogickí zamestnanci školy.                                                                   
          Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú 
          sumu:   138 700,33 €.      

         Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania uskutočnením obsahovej
         prestavby s využitím inovovaných metód a foriem výčby a pripraviť žiaka
         pre potreby vedomostnej spoločnosti.   
                                                                                        
        Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom aktivít projektu:                         
                      
        1.1 Vytvorenie pedagogickej dokumentácie pre moderný školský vzdelávací 
             program odrážajúci špecifické potreby žiakov a pedagógov špeciálnej  
             základnej školy           
        2.1 Komunikácia, matematika a práca s počítačom                                        
        2.2 Človek, svet práce a umenie                                                                     
        2.3 Človek, hodnoty a svet okolo nás                                                              
        3.1 Človek a skryté zákutia jeho vnútorného sveta                                          
        4.1 Podpora zavádzania inovatívnych metód a motód do vyučovacieho procesu 
             vzdelávaním pedagógov                                                                      
                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                             


 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Myjava
    90701 Myjava, Továrenská 63/1
  • 0346212895, 0346540513, 0911648096

Fotogaléria